Koop Cephalexin Capsules voor de behandeling van bacteriële infecties

Cefalexine Capsules is een cefalosporine antibioticum. Het werkt door de celwandvorming van de bacterie te verstoren. Dit verzwakt de celwand, waardoor deze scheurt, en doodt de bacterie.

Wat is de belangrijkste informatie die ik moet weten over cefalexine?

Gebruik dit geneesmiddel niet als u allergisch bent voor cefalexine, of voor soortgelijke antibiotica, zoals Ceclor, Ceftin, Cefzil, Duricef, Fortaz, Omnicef, Spectracef, Suprax, en anderen. Neem deze medicatie gedurende de gehele door uw arts voorgeschreven periode. Uw symptomen kunnen beter worden voordat de infectie volledig is behandeld. Cephalexin zal niet behandelen een virale infectie zoals de gewone verkoudheid of griep.

Wat is cefalexine?

Cefalexine behoort tot een groep geneesmiddelen die cefalosporine-antibiotica worden genoemd. Cefalexine bestrijdt bacteriën in het lichaam. Cephalexin wordt gebruikt om infecties te behandelen die door bacteriën worden veroorzaakt, met inbegrip van infecties van de bovenste luchtwegen, oorinfecties, huidinfecties en infecties van de urinewegen. Cephalexin kan ook worden gebruikt voor andere doeleinden dan die vermeld in deze medicatiegids.

Voorzorgsmaatregelen

Gebruik Cephalexin Capsules niet als u allergisch bent voor een ingrediënt in Cephalexin Capsules of voor een ander cefalosporine antibioticum (bijv. cefuroxime).

Neem direct contact op met uw arts of zorgverlener als een van deze zaken op u van toepassing is.

Voor het gebruik van Cephalexin Capsules

Sommige medische aandoeningen kunnen een wisselwerking hebben met Cephalexin Capsules. Vertel het uw arts of apotheker als u een medische aandoening heeft, vooral als een van de volgende aandoeningen op u van toepassing is:

  • als u zwanger bent, van plan bent zwanger te worden of borstvoeding geeft
  • als u medicijnen, kruidenpreparaten of voedingssupplementen op recept of zonder recept gebruikt
  • als u allergisch bent voor geneesmiddelen, voedsel of andere stoffen
  • als u een ernstige allergische reactie (bv. ernstige uitslag, netelroos, ademhalingsmoeilijkheden, duizeligheid) heeft gehad op een penicilline (bv. amoxicilline) of een ander beta-lactam antibioticum (bv. imipenem).

Als u maag- of darmproblemen (bijv. ontsteking), bloedstollingsproblemen, nier- of leverproblemen of slechte voeding heeft.

Sommige geneesmiddelen kunnen een wisselwerking hebben met Cephalexin Capsules. Vertel uw zorgverlener als u andere geneesmiddelen gebruikt, in het bijzonder een van de volgende:

  • Metformine omdat de werking en het risico op bijwerkingen ervan door Cephalexin Capsules kunnen worden verhoogd
  • Probenecid omdat het de werking en het risico op bijwerkingen van Cephalexin Capsules kan verhogen
  • Anticoagulantia (bv. warfarine) omdat het risico op bijwerkingen zoals bloedingen kan toenemen

Dit is mogelijk geen volledige lijst van alle interacties die kunnen optreden. Vraag uw arts of Cephalexin Capsules een wisselwerking kan hebben met andere geneesmiddelen die u gebruikt. Raadpleeg uw zorgverlener voordat u begint, stopt of de dosis van een geneesmiddel verandert.

Hoe gebruikt u Cephalexin Capsules

Gebruik Cephalexin Capsules zoals voorgeschreven door uw arts. Kijk op het etiket van het geneesmiddel voor de exacte doseringsinstructies.

Neem Cephalexin Capsules via de mond met of zonder voedsel.

Neem Cephalexin (Keflex) gedurende de gehele behandeling om uw infectie volledig te genezen. Blijf het innemen, zelfs als u zich na een paar dagen beter voelt.

Als u een dosis Cephalexin Capsules mist, neem deze dan zo snel mogelijk in. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga terug naar uw normale doseringsschema. Neem GEEN 2 doses tegelijk.

Stel uw zorgverlener eventuele vragen over het gebruik van Cephalexin Capsules.

Algemene informatie

Als u vragen heeft over Cephalexin Capsules, neem dan contact op met uw arts, apotheker of andere zorgverlener.

Cephalexine Capsules mag alleen worden gebruikt door de patiënt aan wie het is voorgeschreven. Deel het niet met andere mensen.

Neem contact op met uw arts als uw klachten niet verbeteren of verergeren.

Deze informatie is slechts een samenvatting. Het bevat niet alle informatie over Cephalexin Capsules. Als u vragen heeft over het geneesmiddel dat u gebruikt of als u meer informatie wilt, neem dan contact op met uw arts, apotheker of andere zorgverlener.